Kinda sobiliku suuruse leidmiseks tuleb ära mõõta käelaba ümbermõõt.

Kinnaste suuruse tähistamiseks kasutatakse käelaba ümbermõõtu tollides.

Loe lähemalt õpetusest - kinnaste suuruse valimine.