Reset.ee e-poe üld- ja tellimistingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Käesolevad Reset Eesti OÜ (edaspidi müüja) e-poe üld- ja tellimistingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja/tellija), kes kasutavad www.reset.ee e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupu ja teenuseid (edaspidi kaup), sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi müügileping). 

Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

1.2. Reset.ee-l on õigus tulenevalt oma arengust ning parema ja turvalisema kasutamise huvides muuta või täiendada Tellimistingimusi. Muudatuste korral avaldatakse uued reeglid Reset.ee veebilehel. Uued reeglid hakkavad kehtima alates nende avaldamisest Reset.ee veebilehel.

2. Kaupade ostmine ja tellimuse vormistamine e-poes

2.1 E-poest on võimalik osta neid kaupu, millel on link „Lisa ostukorvi“.  Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind.

2.2 Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Ostukorvis olevate kaupade kogust võite muuta. Kauba tellimiseks valige sobiv tarneviis ning makseviis. Tarneviisi täpsustused küsitakse edaspidi tellimuse vormistamise lehel. Tutvuge e-poe ostutingimustega ning nendega nõustumisel kinnitage seda, tehes märke („linnuke“) tingimuste ette. Sisestage tellija/ostja andmed. Valige tarneviis ning vajutage nuppu "Kinnita tellimus”. Teile ilmub Tellimuse kinnitamiseks ja ostu sooritamiseks vajalik lõplik makseviisi valik, et tasuda oma ostu eest. Tellimuse vormistamisel tuleb olla tähelepanelik, sest sellest sõltub tellitud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Reset Eesti OÜ arvelduskontole või järelmaksulepingu allkirjastamise hetkest. Tasumata tellimuse kinnitust müüja poolt ei täideta.

Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile automaatse e-kirja koos arve-saatelehega. Kui arve-saatelehel esineb vigu (mittesoovitud kaubad, kogused vmt), tuleb kohe ühendust võtta klienditeenindusega e-maili või telefoni teel.

Tellimuse esitamine ei tähenda kauba automaatset broneerimist. Juhul kui tellitud kaupa ei ole võimalik koheselt ühe saadetisena laost väljastada, saadab Reset.ee tellitud kauba mitme saadetisena ehk järeltellimusena. Järeltellimuse eest ei tasu tellija saatekulu.

Kui tellimuse täitmine osutub võimatuks, on müüja esindajal õigus pakkuda ostjale võimalust valida samaväärne kaup. Kui ostja ei soovi asenduskaupa, tellimus tühistatakse ja juhul kui selle eest on juba makstud, tagastatab müüja raha ostja kontole mõistliku vajaliku aja jooksul vastavalt punktile 2.6.

Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest, teavitades sellest klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul, kui müüja loobub tellimuse täitmisest, tagastatakse tellimuse maksumus vastavalt punktile 2.6.

2.3 Kaupade eest tasumine

Toodete eest on võimalik tasuda: internetipanga kaudu (Swedbank, SEB, Nordea Pank, LHV Pank) pangalinkide kaudu). Reset järelmaksuga on võimalik tasuda, klikkides tellimuse kinnituse leheküljel nupule „maksa järelmaksuga“ ning järgides ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Peale makse sooritamist saadab e-pood Teile Tellimusekinnituse ning arve.

Kõiki Reset.ee e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Reset Eesti OÜ esindajatel puudub ligipääs vastavatele krüpteeritud andmetele.

2.4 Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

Kaup toimetatakse ostja poolt tellimuses sisestatud tarneaadressile. Tarne teostamise kohta teavitatakse ostjat tellimuse vormistamisel märgitud kontaktandmete vahendusel. Tellitud kauba transport teostatakse vastavalt tellimuse vormistamise hetkel kehtivatele transporditingimustele.

Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Reset Eesti OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

Müüja tarnib kaubad Teieni vastavalt kokkulepitud tingimustele ja tarneaja jooksul. Juhul, kui Müüja ei ole võimeline kaupa kokkulepitud tingimustel ja tähtaja jooksul Teieni tarnima, teavitab ta sellest Teid. Teil on võimalik kas enda tellimus tühistada ja lepingust taganeda või nõustuda pikema tarnetähtajaga. Kui nõustute kauem ootama, siis peab Müüja viivitamatult Teiega ühendust võtma ning teavitama kauba saamise võimalikust tähtajast ning muudest olukorraga kaasnevatest tingimustest. 

Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.

Kaup antakse üle vaid ostjale ning saatelehe alusel. Enne saatelehe allkirjastamist vaadake kauba pakend hoolikalt üle ning pakendi kahjustuste korral tehke vastav märge saatelehele. Katkise pakendi korral on Teil võimalik keelduda saadetise vastuvõtmisest ja/või teavitades sellest koheselt Reset'i klienditeenindust aadressil info@reset.ee.

Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul (sealhulgas juhul, kui ostja on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku). Müüja võib volitada kauba kätte toimetamiseks kolmandaid isikuid (sealhulgas kasutada kullerteenust).

2.5 Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

Teil on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele. 14-päevane taganemisõigus ei laiene võlaõigusseaduse § 53 lõikes 4 loetletud esemetele ja teenustele.

Lepingust taganemiseks tuleb Teil Müüjale esitades vastav avaldus. Avalduse vorm on kättesaadav SIIN. Avaldus tuleb saata e-kirja teel aadressil info@reset.ee. Pärast avalduse saamist saadab müüja Teile viivitamatult kinnituse avalduse kättesaamise kohta.

Tagastatav toode ei tohi olla kahjustatud ega muudetud. Kaup tuleb tagastada komplektsena, sealhulgas tuleb üheaegselt koos tagastatava kaubaga tagastada ka kingitused, mis antud tootega kaasas olid. Kasutades 14-päevast lepingust taganemise õigust, vastutab tarbijast Klient tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes (jaekaubanduse kaupluses).

Juhul kui taganete lepingust, kasutades selleks 14-päevast taganemise õigust, tagastatakse Teile toodete eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie pangakontole 14 päeva jooksul alates sellest kui olete müüjale tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi, et olete asja tagasi saatnud.  

Tarbijast klient kohustub kandma kauba tagastuskulud, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele või tootel lasuvad puudused, mille kõrvaldamist on Teil õigus nõuda.

2.6 Tellimuse tühistamine

Teil on õigus tühistada oma tellimus peale kauba eest tasumist, kuid enne kauba kohaletoimetamist ilma lisakuludeta. Müügilepingu/Tellimuse tühistamiseks tuleb saata vastavasisuline teade koos tellimuse numbriga e-posti aadressile info@reset.ee. Müügilepingu tühistamise kohta saadetakse kinnitus.

Tellimus tühistatakse automaatselt, kui Ostja ei ole sooritanud esimest sissemakset kahe tööpäeva jooksul peale maksetähtaega.

Reset.ee tagastab kõik tarbija lepingu alusel saadud tasud viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest Reset.ee'ni.

3. Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

3.1 Müüja tagab ostja andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ette nähtud korras. Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal, ostja nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

3.2 Kui ostja on andnud Kliendilepingu sõlmimisel või muul viisil ostja poolt tema nõusoleku andmist kinnitava tahteavalduse tegemisega (nt iseteeninduses) nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab müüja neid andmeid privaatsuspoliitika fikseeritud tingimustel ja eesmärgil sh. ka ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel (nt e-posti või SMS´iga ).

3.3 Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates müüjale vastavasisulise e-kirja või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e-postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

4. Vastutus ja vaidluste lahendamine

4.1 Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.

4.2 Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda kauba parandamist, asendamist või taganeda müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav kaup.

4.3 Reset Eesti OÜ ei vastuta: ostja süül kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel, kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

4.4 Kui kaubale on müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse ostjale garantiitingimused kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.

4.5 Hilisemate probleemide lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

4.6 E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada alljärgmiselt: Reset Eesti OÜ e-pood, e-posti aadressile: info@reset.ee.

4.7 Pretensiooni esitamisel tuleb esitada ka puudusega kaup. Müüja ja ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe, kui kauba puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja kaup saada diagnostikasse või ekspertiisi.

4.8 Kauba puuduste lahendamisel lähtutakse Reset Eesti OÜ pretensioonide esitamise tingimustest, mis on müügilepingu ning käesolevate ostutingimuste lahutamatuks osaks ning on kinnitatud ostja poolt enne müügilepingu sõlmimist.

4.9 Müüja tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta kauba puuduseks.

4.10 Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtu korras Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt kohtus. Tellijal on Lepingust tulenevate vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni poole pöördumise õiguse kasutamine ei võta Tellijalt õigust pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Tellija ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Tellija kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Tarbijakaitseameti aadress on Pronksi 12, Tallinn, 10117, e-post: info@tarbijakaitseamet.ee.

5. Muud tingimused

5.1 Kõiki Reset.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Klientide andmeid töödeldakse vastavalt Privaatsustingimustes sätestatule jälgides kehtivaid andmekaitsenõudeid.

5.2 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

5.3 Reset.ee e-pood jätab endale õiguse loobuda müügist, kui kaubaga on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 700 EUR'i maksev sülearvuti on müügis 70 EUR'iga, on tegemist ilmselge veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

5.4 Kui Teil on Reset.ee veebipoe osas pretensioone või küsimusi, palume need saata e-kirjaga aadressile info@reset.ee või helistada telefonil: +372 600 77 55.

Üldiseid tellimistingimusi on võimalik dokumendina salvestada SIIT.