Reset
seadmekindlustus

Sinu seadmed väärivad parimat kaitset ning õnnetused ja vargused ei hüüa tulles!

Seadmekindlustusega saad kindlustada ostetud tehnikat.

Oma seadmete kaitsmiseks
soeta seadmekindlustus

Seadmekindlustus mis aitab kukkumise (nii vette kui ka kõvale pinnale), põrutamise ning varguse korral. Kindlustuskaitse kehtib sõltumata sellest, kas seade kahjustub või varastatakse Eestis või välismaal.


Kuidas toimub kahjukäsitlus?

Juhtumi korral anna sellest kohe Juhtumi korral anna sellest kohe Insurile teada:

kahju hüvitamine ning vajadusel kas toote parandamine või asendamine toimub mugavalt Insuri klienditeeninduse abiga.

Teeme koostööd kvaliteetsete remondiettevõtetega, kes püüavad viga saanud seadmeid taastada nii, et sulle jääksid vajalikud andmed alles.

Juhul, kui seadet ei ole võimalik enam töökorda putitada, saad samaväärse seadme Reset e-poest.


Kindlustusteenuse pakkuja on ERGO Insurance SE, kindlustust vahendab Insur Insurance OÜ.

info@insur.ee

Tutvu tingimustega:

Seadmekindlustuse tingimused

Üldtingimused